Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự công bằng thật

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:40-43

“Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa như thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!” (BTT)

Sự công bằng thật dường như là điều khan hiếm. Người công bình dường như phải chịu khổ trong khi kẻ ác thì thịnh vượng. Nhưng sẽ không như vậy mãi đâu. Sự bất công sẽ chấm dứt khi Chúa Jêsus trở lại vì Ngài sẽ xét đoán thế gian trong sự công bình (Công vụ 17:31). Các thiên sứ có nhiệm vụ kêu gọi mọi người tránh khỏi sự đoán phạt. Theo mệnh lệnh của Đấng Christ, các thiên sứ sẽ chọn những người không tin vào sự hy sinh chuộc tội của Ngài và quăng họ vào trong lửa thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Bức tranh ấy thật hãi hùng. Thính giả của Chúa Jêsus chắc hẳn rất quen thuộc với hệ thống xử lý rác thải cộng đồng, nơi có lửa cháy phừng cả ngày lẫn đêm, ở bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem, tức Ghê-hê-na (trong Thung lũng Hi-nôm). Chúa Jêsus phán địa ngục cũng sẽ như vậy, một nỗi thống khổ vĩnh viễn kèm theo sự hối hận khôn nguôi. Bằng cách đó, vương quốc của Đấng Christ sẽ không còn sự bội nghịch mà những ai tin Chúa có thể phát ra tình yêu của Ngài và vui hưởng ân điển cùng lòng thương xót của Ngài.

Mọi người phải được nghe thông điệp không được ưa thích này. Nhiệm vụ của các sứ đồ là nói cho mọi người biết hiểm họa dành cho họ nếu họ từ chối Đấng Christ. Đó phải là một phần của Phúc Âm, vì nếu không có tin dữ thì “tin lành” trở nên vô nghĩa. Thời kỳ trước khi Chúa Jêsus tái lâm là lúc mọi người cần nghe đầy đủ Phúc Âm, không phải chỉ nghe về những ơn phước khi tiếp nhận Ngài mà cả những hiểm họa khi khước từ Ngài. Đó không phải là lời thông báo họ thường nghe, nhưng nghe và đáp ứng với lẽ thật sẽ tốt hơn là bị diệt vong trong sự thiếu hiểu biết.

“Phúc Âm về lòng khoan dung” không phải là Phúc Âm, vì chắc chắn Chúa sẽ không dung thứ tội lỗi và sự chống nghịch. Cuộc sống thật ngắn ngủi, sống lâu nhất cũng chỉ 60-90 năm, còn một số thì qua đời khi còn trẻ. Chính vì thế, cần phải nhanh nhanh rao truyền Phúc Âm, tiếp nhận người ăn năn và cảnh báo những kẻ chống nghịch. Thật là tốt khi có hàng triệu người nghe lời Chúa phán. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn cả bi kịch là nhiều tín nhân chưa bao giờ nói về Chúa cho người khác để bày tỏ tình yêu của Ngài hay cảnh báo họ về cơn thạnh nộ của Chúa. Mọi tấm lòng đều có khả năng tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời; nhiều người muốn biết … nhưng ai sẽ nói cho họ trước khi quá trễ?

Lạy Chúa nhân từ, con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus khá thẳng thắn về nhu cầu phải ăn năn trước khi quá trễ. Xin Chúa tha thứ khi con nghĩ việc chia sẻ đầy đủ Phúc Âm về tình yêu và sự công bằng của Chúa là trách nhiệm của người khác. Xin Ngài giúp con hiểu rõ tầm quan trọng khi làm một trong những sứ giả của Chúa, giới thiệu đầy đủ Phúc Âm cách liêm chính. Xin giúp con ý thức về tính cấp bách cách đúng đắn như Chúa Jêsus và các sứ đồ khi xưa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn