Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quyền năng và vinh hiển

Kinh Thánh: Mác 9:1-4

“Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đi tẽ với Ngài lên núi cao; và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo xống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra, nói chuyện cùng Đức Chúa Jêsus.” (BTT)

Thật là một trải nghiệm buồn vui lẫn lộn từ sự dạy dỗ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí (Mác 8:27-38). Đầu tiên là một cuộc khảo sát ngẫu nhiên về việc mọi người nghĩ Chúa Jêsus là ai. Sau đó là câu hỏi trực tiếp về quan điểm của các môn đồ về danh tính của Chúa Jêsus… tiếp theo là lời xác nhận của Phi-e-rơ… gần như ngay sau đó là những lời trách cứ đầy kinh ngạc của Phi-e-rơ đối với Chúa Jêsus về thập tự giá. Sau đó, Chúa Jêsus không chỉ quở trách lời nói của ông là từ Sa-tan, mà còn nói với tất cả các môn đồ rằng họ sẽ phải chịu khổ nữa! Bây giờ có một lời hứa về vinh quang, tiếp theo là một kinh nghiệm ngắn gọn về điều đó! Thật không thể nào quên! Và đúng như dự định.

Giống như mọi nhà lãnh đạo quân sự giỏi, Chúa Jêsus cho phép quân đội của Ngài nhìn thoáng qua mục tiêu chiến thắng cuối cùng trước khi dấn thân vào trận chiến. Ngài đã chọn ba nhân chứng nhìn thấy Ngài trong vinh quang. Điều đó rất quan trọng đối với người Do Thái, là những người biết sự công bằng của Đức Chúa Trời trong luật pháp Cựu Ước. Không thể giải quyết được vấn đề nào tại tòa án nếu không có hai hoặc ba nhân chứng (Phục Truyền 19:15). Điều đó đã trở thành một nguyên tắc để giải quyết các tranh chấp trong Hội Thánh đầu tiên (2 Cô-rinh-tô 13:1; 1 Ti-mô-thê 5:19). Đó là lý do tại sao việc xét xử Chúa Jêsus rõ ràng là không công bằng vì các nhân chứng dối làm chứng không khớp với nhau (Mác 14:56). Mục đích của việc Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng nhìn thấy sự vinh quang của Chúa Jêsus là để họ làm nhân chứng cho Hội Thánh: rằng Chúa Jêsus là Vua sẽ trị vì… và việc theo Ngài, dù có đau khổ, cũng sẽ kết thúc trong chiến thắng. Kinh nghiệm chung của họ đã xác thực thẩm quyền của các sứ đồ (2 Phi-e-rơ 1:16) và lòng tin của Hội Thánh.

Sau khi cho 12 môn đồ một tuần để suy nghĩ về điều đó, Chúa Jêsus dẫn ba người trong số họ lên núi để thấy áo xống của Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa – dấu hiệu chỉ về sự uy nghi đắc thắng của Ngài. Lần đầu tiên họ thấy Chúa Jêsus như một vị Vua; có sức mạnh và vinh quang. Đây cũng là lời hứa rõ ràng về tương lai đời đời của họ (Giăng 17:24), tức là vinh hiển mà họ sẽ được dự phần vào một ngày nào đó (Rô-ma 8:17; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14; 1 Phi-e-rơ 5:1). Thật là một sự khích lệ cho các sứ đồ và Hội Thánh trong những ngày đen tối sắp tới! Sự xuất hiện của Ê-li và Môi-se xác nhận rằng Chúa Jêsus đã đến để làm ứng nghiệm những lời của Luật pháp và các lời tiên tri (Ma-thi-ơ 5:17). Vẻ bề ngoài dễ nhận biết của những người đàn ông này đã mang lại niềm tin chắc chắn cho Gióp (Gióp 19:26), và mang lại hy vọng sống với Đấng Christ cho tất cả các tín đồ. Sự chịu khổ vì Tin Lành sẽ được đền đáp trong vinh quang (Mác 8:35).

Nếu Kinh Thánh không ghi lại, chúng ta sẽ không biết gì về tương lai mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ ở trong sự bí ẩn và mê tín. Nhưng chúng ta có thông tin là những bằng chứng được nhìn thấy tận mắt (Lu-ca 1:1-4) nhằm mang lại hy vọng cho chúng ta. Dù chúng ta được kêu gọi để hy sinh bất kỳ điều gì vì cớ Đấng Christ, chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng khi Chúa đến trong sự vinh hiển của Ngài, các tín hữu sẽ không bị bỏ lại phía sau hoặc bị loại khỏi niềm vui lớn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Chúng ta sẽ được dự phần và được hưởng vinh quang với Ngài cho đến đời đời. Niềm hy vọng chắc chắn này là rường cột của Hội Thánh trong thế kỷ đầu tiên – và cho mọi Hội Thánh đang bị bắt bớ. Niềm tin đó nói rằng cuối cùng Chúa Jêsus và dân sự của Ngài sẽ chiến thắng. Niềm hy vọng về sự vinh hiển khiến người ta can đảm hy sinh tất cả vì Đấng Christ!

Lạy Đức Chúa Trời là Cha, con cảm ơn Ngài vì lời hứa về vinh quang phía trước, trong sự hiện diện của Chúa Jêsus đời đời và không điều gì có thể phá hỏng điều đó. Xin tha thứ cho con vì đã sống mà không có hy vọng về sự vinh hiển, chỉ luẩn quẩn trong sợ hãi hoặc tự khẳng định mình. Xin giúp con vượt qua khó khăn và thử thách với lòng tin chắc vào niềm hy vọng về vinh quang. Xin khích lệ con khi con phải hy sinh và thúc giục con tận hiến hơn cho Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn