Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phẩm tính thật

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:37-39

“Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; ruộng, là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ; kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ.” (BTT)

Nhiều người phương Tây đã quen với việc giảm nhẹ những ảnh hưởng tâm linh trong đời sống. Họ thích nghĩ đến những “thế lực thiện và ác” như chuyện khoa học viễn tưởng hơn. Như vậy, cuộc sống là khả năng con người dùng kỹ năng để kiểm soát những thế lực trên. Tuy nhiên, những ý niệm ấy là sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Kinh Thánh nói về một Đức Chúa Trời có thân vị, và kẻ chống nghịch Chúa là ma quỉ.

Ma quỉ không chỉ xấu xa, hắn là Sa-tan, là kẻ cám dỗ, bóp méo lẽ thật thành điều dối trá, thuyết phục người ta tin điều giả dối và khước từ lẽ thật. Những cám dỗ của ma quỉ không thường xuyên và không thể đoán được, cũng không ngẫu nhiên đến với nhân loại. Sa-tan biết tâm tính của chúng ta, biết cả những lúc chúng ta vâng lời hay không vâng lời Chúa, những điểm yếu về đạo đức và những ước muốn sâu xa của chúng ta. Vì thế, ma quỉ cám dỗ chúng ta cách cụ thể; đánh vào điểm yếu và thử nhiều cách mới mẻ để chúng ta không thể hết lòng tận hiến cho Chúa Jêsus. Sa-tan cũng không hành động một mình, nhưng luôn có sự giúp sức của những người bị nó lừa gạt, và họ ủng hộ những lời dối trá của nó.

Con Đức Chúa Trời không phải là “thế lực” hay “sức ảnh hưởng” mà là một con người. Chúng ta biết Ngài là “Chúa Jêsus”. Các sứ đồ biết bản tánh của Ngài không chỉ giống như Đức Chúa Trời, mà Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài là Lẽ Thật (Giăng 14:6) và mọi điều Ngài phán là hạt giống lẽ thật mà khi được gieo vào đời sống con người, sẽ biến đổi họ từ kẻ thuộc về Sa-tan thành người của nước thiên đàng. Sự biến đổi ấy ở dưới quyền năng của Đức Chúa Trời. Sa-tan không có quyền điều khiển thế giới này mãi mãi vì thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ xử những người làm ác để họ không làm ô uế vương quốc của Ngài.

Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời và ma quỉ là hai thế lực ngang bằng nhưng đối lập nhau. Nhưng không phải như vậy. Đức Chúa Trời và ma quỉ là những nhân cách và không ngang nhau, vì Đức Chúa Trời cao cả vô hạn. Đây là điều mà các sứ đồ phải hiểu. Công tác rao truyền Phúc Âm phải có sức mạnh để đánh sập các thành trì của Sa-tan (2 Cô-rinh-tô 10:4). Cuộc chiến của họ không phải giữa con người với nhau nhưng là với Sa-tan (Ê-phê-sô 6:10-18); tuy nhiên, họ chỉ cần giữ vững lập trường rồi nhìn xem Chúa chiến thắng (2 Sử ký 20:15). Chính vì vậy, đừng để Sa-tan đe dọa, hay nghĩ rằng bạn có thể điều khiển được nó: chỉ tin cậy Chúa và chấp nhận sự bảo vệ của Ngài vì Ngài sẽ xử lý kẻ chống nghịch.

Lạy Cứu Chúa là Đấng đắc thắng, con cám ơn Chúa vì Ngài là Đấng tể trị tuyệt đối trên muôn vật. Con xin Ngài tha thứ vì có lúc con không đánh giá đúng Sa-tan, nên nghe theo lời dối trá của nó mà bất tuân lời Ngài. Xin Ngài giúp con sống can đảm trong thế gian đầy tội ác này, được khich lệ bởi lời hứa con thuộc về Chúa Jêsus. Con vui mừng khi Ngài nhận con làm công dân của nước Ngài và một ngày kia mọi điều ác sẽ không còn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn