Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nguồn gốc của thẩm quyền

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:23

“Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy?” (BTT)

Trong bất kì xã hội nào, việc xác lập hệ thống thẩm quyền là điều cần thiết. Điều đó ấn định ai có quyền hành động và ra lệnh cho người khác. Nó được áp dụng tại nơi làm việc, trong xã hội dân sự, quân đội … và cả trong gia đình. Các nhóm tôn giáo cũng cần có cơ cấu thẩm quyền; Y-sơ-ra-ên (Israel) cũng không ngoại lệ. Đức Chúa Trời đã phân chia đất nước thành các nhóm chi phái với quyền lợi về đất đai, bộ máy lãnh đạo được cân xứng tùy theo khả năng, và một hệ thống luật dân sự phức tạp cùng các nghi thức tôn giáo.

Thế nhưng, trải qua nhiều năm, các huấn thị của Đức Chúa Trời đã bị che phủ bởi ngày càng nhiều điều lệ do con người lập nên. Điều này cho phép các lãnh đạo tôn giáo kiểm soát cả đất nước, duy trì bộ máy quyền lực của họ. Chức vụ của Chúa Jêsus đã đưa họ vào tình huống khó xử. Ngài không phục tùng quyền hạn tầm thường của họ và thách thức hiểu biết của họ về Kinh Thánh. Hơn thế nữa, Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời, điều mà trong mắt họ là sự báng bổ tột độ.

Vấn đề then chốt là: ai đã cho Chúa Jêsus thẩm quyền để giảng dạy về Đức Chúa Trời và làm các phép lạ? Các lãnh đạo tôn giáo thừa biết họ không ủy quyền cho Ngài, nên cho rằng Ngài đã tự chỉ định mình, họ tin câu chất vấn sẽ vạch trần Ngài là kẻ dối gạt trước dân chúng. Họ đặt đúng câu hỏi, nhưng không muốn nghe lời đáp chính Đức Chúa Trời đã chỉ định Ngài (Ma-thi-ơ 3:17), Đức Thánh Linh xác nhận chức vụ của Ngài (Lu-ca 4:1) và Kinh Thánh đã nói về Ngài (Giăng 5:39).

Chúa Jêsus hiểu tầm quan trọng của cơ cấu thẩm quyền (các sứ đồ cũng vậy: Rô-ma 13:1-7, Ê-phê-sô 6:1-9). Ngài không có chủ tâm đưa mình lên. Ngài nói: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến” (Giăng 8:42). Thẩm quyền của Ngài đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời; Ngài với Đức Chúa Trời là một vì Ngài là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1; 10:30). Những lẽ thật này là cơ sở để chúng ta mạnh dạn đặt niềm tin nơi Đấng Christ. Chúng là nền tảng đức tin và là bàn đạp cho việc rao truyền Phúc Âm. Hãy lấy lòng kính sợ trước sự bảo đảm của lẽ thật, và sống với lòng tin chắc rằng khi bạn tin cậy Chúa Jêsus, Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng (1 Phi-e-rơ 2:6).

Lạy Đức Chúa Trời và Cha của Cứu Chúa Jêsus Christ, con cảm ơn Ngài về lẽ thật cho con biết rằng Chúa Jêsus Christ được chính Ngài ủy quyền, là Đấng Sáng Tạo, Đấng Bảo Tồn, Đấng Cứu Rỗi, Thẩm phán và Vua muôn đời. Xin tha thứ vì những lần con cố gắng làm cho Chúa trở nên phù hợp trong thế giới nhỏ bé của con, thay vì thờ phượng và phục vụ Ngài cho mục tiêu đời đời. Xin giúp con biết tôn vinh Ngài ngay hôm nay với trọn lòng vâng phục. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn