Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nghe mà không hiểu

Kinh Thánh: Lu-ca 2:48-50

“Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết.” (BTT)

Phân đoạn Kinh Thánh này chứa đầy những điều nghịch lý và khiến chúng ta phải đặt một câu hỏi lớn. Sau tất cả những sự kiện phi thường xung quanh sự ra đời của Chúa Jêsus, cuộc sống gia đình dường như ổn định lại “bình thường”. Khi Ma-ri và Giô-sép tìm thấy Chúa Jêsus trong đền thờ sau ba ngày bị “thất lạc”, Ma-ri đã mắng con mình, khiển trách Ngài vì đã không đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Bà gọi Giô-sép là cha Ngài và giận dữ bày tỏ nỗi sợ mất Ngài. Bằng cách đặt những câu hỏi sắc sảo như Ngài đã hỏi các giáo sư tôn giáo, Chúa Jêsus hỏi Ma-ri tại sao họ không cho rằng Ngài sẽ ở trong đền thờ. Sau đó Ngài hỏi liệu họ có hiểu rằng Ngài phải ở trong nhà của Cha Ngài không.

Việc quở trách một đứa trẻ bị lạc là thói quen hiển nhiên khi cha mẹ lo lắng, đó là biểu hiện kỳ lạ của sự nhẹ nhõm sau khi có quá nhiều nỗi sợ bị kìm nén. Nhưng phản ứng của Chúa Jêsus đối với câu hỏi đầy bối rối của Ma-ri là đặt lại câu hỏi cho họ. Họ đã được ủy thác Con Đức Chúa Trời, vậy việc Ngài ở trong nhà của Đức Chúa Trời có phải là sai? Chúa Jêsus không hề bị lạc. Ngài biết chính xác Ngài đang ở đâu; và cũng biết chính xác Ngài là ai. Thật nghịch lý vì chính họ mới là những người cần được Ngài cứu khỏi bị lạc mất. Ngài không phải là con trai của Giô-sép nhưng là Con của Đức Chúa Trời. Vì họ đã quên mất danh tính của Ngài, nên họ không thể nhận ra nơi Ngài ở là với Cha Ngài, thi hành chức vụ trong nhà của Đức Chúa Trời.

Cả Ma-ri và Giô-sép đều không hiểu (mặc dù Ma-ri nhớ rõ sự việc và đã tường thuật chi tiết cho Lu-ca nhiều năm sau đó). Câu hỏi lớn vẫn là: “Tại sao họ không hiểu?” Họ đã tuân theo luật pháp Môi-se, họ đã làm những điều đúng đắn, nhưng họ không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang ở trong nhà họ. Họ xem như Ngài đang phục vụ họ, và vì vậy họ không có khả năng học hỏi từ Ngài. Mặc dù họ có đặc ân được gặp gỡ các sứ giả của Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn không thấy được Chúa Jêsus là ai (Ê-sai 6:9-10)

Họ cho rằng Chúa Jêsus sẽ phải điều chỉnh để thích nghi với họ như nhiều người ngày nay nghĩ. Họ đã thực hiện nghi lễ tôn giáo và về nhà. Nhưng Chúa Jêsus ở cùng Cha Ngài; và với Ngài, đó mới là “ở nhà”. Sự tương phản trong suy nghĩ rất rõ ràng: một bên là nghi lễ, một bên là mối tương giao. Ngày nay cũng vậy: Kinh Thánh cho biết chỉ có mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ mới mang lại sự bình an trong Chúa, sự tin chắc về thiên đàng và sự bảo đảm rằng Chúa muốn “ở cùng nhà” với bạn (Giăng 14:23). Nếu bạn không thể nhìn thấy điều đó, hãy cầu xin Chúa mở mắt cho bạn; và nếu bạn bè của bạn không nhìn thấy, cũng hãy cầu xin Ngài mở mắt cho họ. Hòa thuận với Đức Chúa Trời là “ở cùng nhà” với Đấng Toàn Năng (Rô-ma 5:1-2)

Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài vì muốn con “ở cùng nhà” với Ngài. Xin hãy tha thứ cho con vì đã không đáp lại tất cả những điều Ngài cho con thấy và tất cả những điều Ngài làm cho con. Mặc dù đã nhận được rất nhiều, nhưng con rất ít tôn thờ Ngài. Dù cho lời hứa của Ngài là sẽ ở bên con, nhưng đôi khi con cảm thấy không thoải mái khi ở trong sự hiện diện của Ngài bằng ở trong nhà riêng của con. Xin giúp con nhìn thấy Chúa Jêsus đang sống cùng con và sống trong con. Xin giúp con vâng theo ý muốn của Ngài thay vì đòi hỏi Ngài phải theo kế hoạch của con. Và khi Ngài mở mắt cho con, xin hãy giúp con cầu nguyện cho những người có thị lực tâm linh yếu kém, và được khích lệ bởi những người gần gũi với Ngài hơn. Xin thay đổi tấm lòng con để con ham muốn thờ phượng và khao khát nhìn mọi thứ theo cách nhìn của Ngài hơn. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn