Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lương tâm cắn rứt là món quà của Chúa

Kinh Thánh: Mác 6:14-16

“Vả, vua Hê-rốt nghe nói về Đức Chúa Jêsus (vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy), thì nói rằng: Giăng, là người làm phép báp têm, đã từ kẻ chết sống lại; cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói: Ấy là Ê-li; kẻ thì nói: Ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri đời xưa, Nhưng Hê-rốt nghe vậy, thì nói rằng: Ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại.” (BTT)

Chúa Jêsus ngày càng được nhiều người biết đến, được yêu mến, quý trọng và kính sợ. Nhưng Ngài là ai? Có ý kiến cho rằng Ngài là “nhà tiên tri”, là Ê-li hoặc Giăng Báp-tít. Vua Hê-rốt (con trai của Hê-rốt Đại đế, người đã giết tất cả bé trai ở Bết-lê-hem, cai trị xứ Ga-li-lê, gần đây đã ra lệnh giết Giăng Báp-tít, nên lương tâm cắn rứt của ông đã nghĩ ngay đến Giăng. Dường như Mác tạo ra một mối liên kết đặc biệt giữa mệnh lệnh rao giảng về sự ăn năn của Chúa Jêsus dành cho các môn đồ với những gì mà Hê-rốt nghe về Chúa. (Mác 6:12).

Nếu vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi Hê-rốt bị dằn vặt bởi kí ức Giăng Báp-tít bảo ông phải ăn năn vì cưới vợ của anh trai mình (Mác 6:17-18). Hê-rốt biết mình đã sai khi bỏ mặc lời khuyên của Giăng, tống giam ông, và sau đó bị đưa vào tình thế phải xử tử ông. Giờ đây, Chúa Jêsus đến rao truyền cùng một sứ điệp, các môn đồ của Ngài cũng vậy, nên Hê-rốt nghĩ rằng Chúa Jêsus là một phiên bản khác của Giăng Báp-tít đến để phán xét ông theo cách siêu thực nào đó. Hê-rốt đã rất hoảng sợ.

“Chúa Jêsus là ai?” Đây là câu hỏi khác với câu hỏi “Chúa Jêsus giống ai?” Tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời đều có vài điểm chung với Chúa Jêsus, đó là họ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng. Nhưng Chúa Jêsus có tất cả sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:19). Vì vậy, lời nói của Ngài khôn ngoan như các tiên tri, Ngài làm phép lạ như Ê-li, và Ngài chất vấn lương tâm như Giăng Báp-tít. Kể cả Giăng Báp-tít cũng bị Chúa Jêsus tra xét lương tâm của mình (Mác 1:7). Khi Đức Chúa Trời hiện diện, Ngài thách thức lương tâm. Và điều nầy cũng đúng khi những người đại diện cho Ngài (giống như Giăng Báp-tít, hoặc bạn!) ủng hộ điều đúng đắn. Sự sáng của Chúa bày tỏ những gì ẩn giấu trong bóng tối. Điều đó có thể rất khó chịu đối với mọi người (Giăng 3:19-21), ngoại trừ những ai yêu mến Ngài và muốn Ngài bày tỏ lỗi lầm của họ để họ có thể ăn năn và được tha tội.

Tin tốt là sự dằn vặt của lương tâm có thể là khởi đầu để tìm một đời sống mới trong Đấng Christ. Điều đó cũng được bày tỏ cho Hê-rốt, nhưng ông quá tự cao để vâng phục Giăng hay Chúa Jêsus. Trước khi chúng ta háo hức chỉ ra tội lỗi chưa ăn năn của người khác cách hãnh diện, chúng ta nên noi gương của Vua Đa-vít: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời. (Thi-thiên 139:23-24).” Việc ý thức được rằng sự điên rồ tiềm ẩn có thể ẩn nấp trong lòng chúng ta chính là dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Linh đang khuấy động lương tâm của chúng ta. Việc muốn Chúa tỏ cho chúng ta thấy để chúng ta ăn năn là dấu hiệu cho thấy chúng ta là con của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14). Khi chúng ta tìm kiếm ánh sáng của Chúa chiếu soi trong đời sống mình và thay đổi để phù hợp với chương trình mà Ngài thiết kế cho cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ trở nên “… con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” (Phi-líp 2:15-16). Lương tâm cắn rứt là món quà của Chúa nhằm giúp chúng ta đi đúng hướng. Ngay hôm nay, hãy cầu nguyện theo lời của Đa-vít.

Lạy Chúa Nhân từ! Con cảm ơn Ngài đã thấu hiểu con và ban cho con lương tâm. Xin tha thứ cho con vì đã bỏ mặc lương tâm và Lời Ngài. Xin sự sáng của Ngài chiếu vào những nơi con đã xúc phạm đến Chúa để con có thể ăn năn. Xin giúp con để Chúa hành động trong cuộc đời con, để ánh sáng của Ngài có thể chiếu rọi những nơi tối tăm xung quanh con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn