Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời còn lại đời đời

Kinh Thánh: Mác 13:31

“Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.” (BTT)

Nếu xem xét lời phán của Chúa Jêsus một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ nhận ra rằng thế giới địa vật lý này (với các từng trời địa vật lý bao quanh nó) chỉ là một công trình tạm thời. Bỏ qua giả định vô nghĩa cho rằng sẽ không có nhiều thay đổi (II Phi-e-rơ 3:4-7), chúng ta có thể sửng sốt tự hỏi vậy thì điều gì là vĩnh cửu? Đối với các môn đồ, tất cả những sự dạy dỗ khi cái chết của Chúa Jêsus đang đến gần hẳn là khó hiểu cho họ. Đầu tiên, Ngài nói rằng tất cả những tảng đá khổng lồ của đền thờ Hê-rốt sẽ ngã xuống, và cấu trúc dường như chắc chắn của đền thờ sẽ bị phá hủy (Mác 13:1-2). Bây giờ Ngài nói rằng tất cả các ngôi sao, hành tinh và trái đất này sẽ kết thúc (Thi thiên 102:25-27).

Nhưng chương này cho thấy những lời cam đoan của Ngài là thật. Câu trả lời cho câu hỏi về sự vĩnh cửu rất đơn giản: chỉ có Lời của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sẽ còn lại đời đời! Các phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ được tuôn đổ trong tình yêu thương, còn những sự rủa sả sẽ được ứng nghiệm trong cơn thịnh nộ (Phục truyền Luật lệ Ký 11:26-27). Và Đức Chúa Trời luôn theo dõi để đảm bảo rằng Lời Ngài được ứng nghiệm (Giê-rê-mi 1:12).

Đây cũng là lời bảo đảm thiết yếu cho đức tin của chúng ta. Nếu không có Lời của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (được xác nhận bởi Chúa Jêsus), ký thuật trong các sách Phúc Âm và những chỉ dẫn của các sứ đồ thời Tân Ước (được xác nhận bởi Chúa Jêsus), thì có lẽ chúng ta không có lòng tin để đi đến cõi đời đời. Chúa Jêsus tuyên bố rằng Lời Ngài là thước đo đời đời của lẽ thật, và là thực tế khách quan duy nhất (Giăng 12:48). Lời tuyên bố như thế đặt Chúa Jêsus vào vị trí độc nhất vô nhị, vượt hơn bất kỳ nhà thông thái tôn giáo, nhà tiên tri hay nhà triết học sùng đạo nào.

Trong đời sống tâm linh ngày nay, khi sự đa cảm, siêu nhiên và kỳ dị đua tranh để giành lấy tấm lòng và tâm trí, chỉ một mình Chúa Jêsus là mãi mãi chân thật. Ngay cả những quan điểm chính trị thỏa hiệp và khoan dung cũng không thể sánh được với Ngài. Tin rằng điều gì đó đúng đối với bạn thôi cũng chưa đủ nếu nó không đúng với tất cả mọi người và đúng mãi mãi. Chỉ trong Chúa Jêsus, chúng ta mới có những lời chắc chắn. Và, Ngài là có thật, Đấng sẽ đảm bảo rằng mọi thứ nghịch lại với Lời Ngài đều bị phá hủy, còn tất cả những gì đúng với Lời Ngài sẽ tồn tại đời đời. Thật là kinh khủng và cũng thật được an ủi! Giữ kín một tin tức như thế thật là việc bất khả thi!

Lạy Chúa đời đời, cảm ơn Ngài vì Lời của Chúa Jêsus không chỉ đúng ngày hôm nay mà đúng mãi mãi. Xin tha thứ khi con không để ý rằng Ngài có quyền và sức mạnh để giữ mọi lời hứa của Ngài. Xin giúp con để cho những Lời của Đấng Christ định hình đời sống và môi miệng của con, bởi vì con biết rằng Lời đó đem lại sự sống đời đời cho con và tương lai cho tất cả gia đình và bạn bè của con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn