Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lẽ thật bị thử thách

Kinh Thánh: Mác 11:31-33

“Vả, họ bàn với nhau như vầy: Nếu chúng ta nói: Bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng: Vậy, sao các ngươi không tin lời Giăng? Bằng chúng ta nói trái lại: Bởi người ta?… Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin Giăng thật là Đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều nầy.” (BTT)

Bạn có để ý rằng khi người ta hỏi Chúa dồn dập nhằm điều khiển Ngài, thì Ngài nói rất ít. Nhưng khi Đức Chúa Trời đặt con người vào vị trí đó, họ tranh luận gay gắt. Trong lúc nỗ lực kiểm soát Chúa, họ nhận ra rằng mình đã bị mắc bẫy. Nếu các thầy thông giáo thừa nhận rằng Giăng Báp-tít công bố Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ ngay lập tức không còn cớ gì để chống đối Ngài.

Trước đó, họ đã cố gắng gài bẫy Chúa Jêsus bằng cách hỏi Ngài: “Thầy lấy quyền phép nào làm những điều nầy, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy?” (Mác 11:28). Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời cho Ta, thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép báp-têm của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi.” (Mác 11:29-30). Nếu họ nói rằng Giăng không phải là tiên tri của Đức Chúa Trời, thì đám đông sẽ náo loạn. Còn nếu họ nói rằng Giăng là tiên tri của Đức Chúa Trời, thì Chúa Jêsus sẽ chỉ ra rằng Ngài cũng có thẩm quyền tương tự theo như lời của Giăng: “Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:32-34)

Cuối cùng, họ đã chọn một cách hèn nhát: họ giả vờ không biết và hướng cuộc trò chuyện sang Chúa Jêsus để Ngài giải thích những điều Ngài nghĩ. Chúa Jêsus nhắc lại giao kèo của Ngài với những thầy dạy luật, nếu họ không trả lời câu hỏi của Ngài, thì Ngài cũng sẽ không trả lời họ. Họ không quan tâm đến lẽ thật. Họ chỉ muốn tiêu diệt Chúa Jêsus là Lẽ Thật (Giăng 14:6). Họ cũng không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Đối với họ, tôn giáo là một công việc, một nghề nghiệp, một cơ sở quyền lực. Điều quan trọng đối với họ là giữ được quyền lực của họ đối với dân chúng giống như chính trị gia, cuối cùng họ lại sợ dân chúng (Mác 12:12). Nhưng vì không kính sợ Đức Chúa Trời nên họ trở thành kẻ ngu dại (Thi thiên 53:1; Rô-ma 1:21-22). Họ biện minh cho sự dại dột của mình là vì lợi ích quốc gia (Giăng 11:48); nhưng họ thực sự bị thúc đẩy bởi tư lợi, bởi Sa-tan.

Sự kiêu ngạo của những người sùng đạo (chủ nghĩa vô thần cũng là một tôn giáo) trong việc cố gắng đưa Chúa vào tròng đang gia tăng trở lại. Bạn không cần phải là một Richard Dawkins để chế nhạo Đấng toàn năng. Chỉ cần bạn khẳng định rằng bạn đúng trong khi bạn sai, thì bất kỳ lý lẽ nào của bạn cũng sẽ sai. Cách để khắc phục chính là ăn năn. Sau khi đã ăn năn, hãy chấp nhận những lẽ thật từ Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Gia-cơ, em cùng mẹ khác cha của Chúa Jêsus hiểu điều này: “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:7-10). Hãy làm điều đó ngay hôm nay. Việc cho rằng lẽ thật là sai không bao giờ đem lại kết quả tốt.

Lạy Chúa nhân từ. Cảm ơn Ngài đã giúp con vững tin nơi lẽ thật của Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã xuyên tạc hoặc từ chối lẽ thật để thoả mãn tư lợi. Xin giúp con cởi mở để đón nhận lẽ thật và sống theo lẽ thật, không lo lắng về ngày mà Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn