Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm chứng nhân cho thế hệ kế tiếp

Kinh Thánh: Mác 15:21-22

“Có một tên Si-môn kia, người thành Sy-ren, là cha A-léc-xan-đơ và Ru-phu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó; họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Jêsus đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ Sọ.” (BTT)

Kinh Thánh đề cập nhiều đến Sy-ren hơn người ta nghĩ (xem thêm Công vụ 2:10, Công vụ 6:9, Công vụ 11:20, Công vụ 13:1). Ngày nay Sy-ren được gọi là Tripoli ở Libya, thuộc địa ban đầu của Hy Lạp này đã khuyến khích người Do Thái đến định cư, nhưng vào thời Chúa Jêsus, người Do Thái bị áp bức và không có cuộc sống yên ổn tại đây. Mặc dù xem Y-sơ-ra-ên là “quê hương”, nhưng họ cảm thấy như người xa lạ trong chính quê hương mình – một lý do thích hợp cho công việc truyền giáo! Si-môn là một trong những người Do Thái đã đến Giê-ru-sa-lem dự lễ, như nhiều người khác làm vào Lễ Ngũ tuần (Công vụ 2:10). Trải nghiệm của ông cũng sắp thay đổi cả gia đình.

Hình ảnh khủng khiếp của Chúa Jêsus, loạng choạng vì sức nặng của thập tự giá, những bước chân chầm chậm đến đồi Gô-gô-tha, buộc kế hoạch phải thay đổi. Si-môn có lẽ chỉ đứng đó, theo dõi nhóm người đang di chuyển, thì đột nhiên một sĩ quan La Mã truyền lệnh cho ông thế chỗ Chúa Jêsus vác thanh gỗ nặng 45kg. Ông sẽ không bị đóng đinh, nhưng làm sao ông biết được? (Với người La Mã, người Do Thái Sy-ren là tầng lớp thấp hơn, nên ông có thể đã lo sợ cho mạng sống của mình). Dù trước đó Si-môn Phi-e-rơ quả quyết rằng ông sẽ ủng hộ Chúa Jêsus, nhưng Si-môn người Sy-ren lại là người duy nhất gánh lấy gánh nặng thể chất mà Chúa Jêsus đã vác là thập tự giá. Việc Mác nhắc đến hai người con trai, A-léc-xan-đơ và Ru-phu, cho thấy họ được nhiều người ở Rô-ma biết đến là những người tin Chúa Jêsus (Rô-ma 16:13). Ngày Chúa chịu đóng đinh đã biến đổi cả gia đình!

Gô-gô-tha, một ngọn đồi với hình dạng đầy đe dọa, là bản dịch tiếng Hy Lạp của từ tiếng A-ram có nghĩa là “chỗ Sọ”. Nó giống với Đồi sọ, một biến thể của từ tiếng Latinh có nghĩa là “đầu lâu”. Tên gọi nghe ớn lạnh này không ám chỉ hộp sọ của những tên tội phạm bị hành quyết, mà ám chỉ hình dạng của ngọn đồi. Nó nổi tiếng bởi một mục đích duy nhất, đó là nơi xử tử bằng cách đóng đinh. Những người lính đã đưa Chúa Jêsus đến chỗ chết của Ngài, nhưng họ không giết Ngài, Ngài đã quyết định sự chết của Ngài (Giăng 10:17-18) với cùng một quyền phép thiêng liêng mà Ngài sống lại từ kẻ chết (Giăng 10:17-18). Si-môn người Sy-ren đã tiếp thu tất cả và truyền lại thông tin chi tiết cho gia đình của ông.

Quan điểm hiện đại của phương Tây, cho rằng trẻ em không nên khắc ghi niềm tin và ý tưởng của cha mẹ, là điều vô nghĩa trong đa phần thế giới này. Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm truyền lại những gì tốt nhất mà chúng ta đã học được (Phục truyền Luật lệ Ký 6:4-9); và dẫn dắt gia đình của chúng ta đón nhận những giá trị mà chúng ta đã nâng niu. Ông Si-môn rõ ràng có ấn tượng sâu sắc về Chúa Jêsus, đến nỗi ông đem câu chuyện về nhà. Hãy vượt qua cách suy nghĩ theo đời này và trở thành những người làm chủ gia đình thực sự, kể cho con cháu nghe những điều tuyệt vời mà Chúa đã làm cho chúng ta; và làm thế nào Ngài trút bỏ mọi gánh nặng trên vai chúng ta khi Ngài chết trên thập tự giá. Họ cần được biết!

Lạy Chúa, mặc dù công việc rất quan trọng với con, nhưng con biết rằng con còn có trách nhiệm lớn hơn với gia đình và những người thân của mình. Xin tha thứ cho con vì đã không dạy Lời Chúa cho gia đình con như một vấn đề ưu tiên. Xin giúp con đừng phớt lờ nhu cầu tâm linh của họ hoặc cho rằng họ sẽ tự tìm ra con đường cho mình, khi con biết Con Đường và có thể dẫn họ đến với Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn