Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Không tôn kính Con

Kinh Thánh: Mác 12:6-8

“Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng, mà nói rằng: Chúng nó sẽ kính vì con ta! Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: Thằng nầy là con kế tự; hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho.” (BTT)

Câu chuyện về những người tá điền kiêu ngạo và ngược đãi người khác (Mác 12:1-12) đi đến bước ngoặt tiếp theo. Cách tốt nhất mà chủ vườn muốn làm để thu hồi tài sản của mình là sai con trai đến – người đại diện của gia đình và có tất cả thẩm quyền của một người chủ. Con trai là người thừa kế – là người được hưởng lợi tức từ sự thịnh vượng của doanh nghiệp và từ tất cả các khoản đầu tư của cha mình. Nhưng những người làm công trong vườn nho đã nhìn thấy cơ hội loại bỏ người thừa kế để chiếm lấy tài sản của chủ. Vì vậy, kế hoạch của họ là giết người con trai, và họ đã làm như vậy, thậm chí ném anh ta ra bên ngoài vườn nho.

Khi Chúa Jêsus kể câu chuyện đó, ý nghĩa của nó đáng lẽ phải khiến những kẻ chống nghịch Ngài cắn rứt trong lòng. Ngài biết kế hoạch của họ, và biết rằng Ngài sẽ bị giết (cũng bên ngoài tường thành!). Chúa Jêsus đã nhìn thấy ngay trong tấm lòng những kẻ chống nghịch Ngài và thấy cả tương lai. Sự bày tỏ như vậy lẽ ra phải khiến họ cắn rứt lương tâm mà dừng lại nhưng họ đã cố gắng loại bỏ Con Đức Chúa Trời. Trong ẩn dụ này, những lời đầy hy vọng của chủ vườn “Chúng nó sẽ kính vì con ta!” cho thấy rõ tính bi thương của câu chuyện. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tuyên bố tôn kính Đức Chúa Trời nhưng lại muốn giết Con Ngài. Khi sỉ nhục Con, họ cũng làm ô danh Cha. Trong Giăng 5:23 Chúa Jêsus phán: “Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.”. Nguyên tắc này rất quan trọng để hiểu được ý Chúa. Vì Con có mối quan hệ gần gũi nhất với Cha, nên tất cả những ai tự nhận mình tôn vinh Đức Chúa Trời đều tự lừa dối mình nếu họ không tôn kính Chúa Jêsus Christ như vậy (2 Phi-e-rơ 1:17). Tuyên bố của Chúa Jêsus có hàm ý quan trọng đối với những người phủ nhận “Chúa Jêsus là Chúa” trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha (Phi-líp 2:11). Nếu Chúa Jêsus đúng, thì sự thờ phượng của họ là sai. Nhiều người nói rằng họ muốn làm vui lòng Chúa và tìm kiếm sự sống đời đời. Chúa Jêsus phán: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3)

Ngày nay ai muốn đến với Chúa Jêsus? Rất ít người có quyền lực hoặc tham vọng hoặc của cải muốn đến với Chúa, họ không quan tâm đến Ngài; họ không thấy Ngài có thể thêm bất kỳ giá trị nào vào cuộc sống tự lập của họ. Nhưng nếu Chúa Jêsus đến đủ gần để làm đảo lộn cuộc sống theo bản ngã của họ, thì hầu hết đều muốn loại bỏ Ngài … hoặc họ đã chết hoặc bị mắc kẹt trong các truyền thống tôn giáo cổ xưa, nơi Ngài không thể can thiệp bằng “sự sống thật”. Nhưng sự sống thật chính là điều mà Chúa Jêsus đã đến để ban cho họ (Giăng 10:10), và tất cả những ai tin Ngài đều được nhận (Giăng 5:24). Sự sống thật chỉ có trong Chúa Jêsus. Thật vậy, nếu không có Chúa Jêsus, thì chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm sự sống thật là như thế nào. Tuy nhiên, câu chuyện này thực sự giúp giải thích tại sao Chúa Jêsus (ngược với tôn giáo) là điểm phân chia rõ ràng giữa những người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời và những người lợi dụng Đức Chúa Trời… đồng thời cũng cho thấy lòng căm thù của họ đối với Ngài khi không tôn kính Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời. Nếu bạn biết Ngài, hãy tôn kính Chúa Jêsus Christ là Chúa và nhẹ nhàng giải thích (1 Phi-e-rơ 3:15) cho những người sẽ lắng nghe cách họ có thể đặt đức tin nơi Ngài.

Lạy Chúa Jêsus, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Xin tha thứ cho con nếu con đã từng làm ô danh Ngài và làm ô danh Đức Chúa Cha. Xin giúp con hiểu rõ rằng chỉ một mình Ngài bày tỏ vinh hiển của Cha cách hoàn hảo, và giúp con nhẹ nhàng giải thích đức tin của con nơi Ngài cho tất cả những ai sẽ lắng nghe. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn