Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Học cách chờ đợi

Kinh Thánh: Mác 13:3-4

“Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê hỏi riêng Ngài rằng: Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành?” (BTT)

Thật là một nơi đặc biệt để học! Núi Ô-li-ve là nơi Chúa Jêsus thăng thiên sau này (Công vụ 1:12), và sẽ là nơi Ngài trở lại trong tương lai (Xa-cha-ri 14:4). Từ trên núi có thể nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp của đền thờ, nơi Chúa Jêsus vừa báo trước là sẽ bị phá hủy (Mác 13:1-2). Các môn đồ tin những gì Ngài đã nói về đền thờ bị hủy diệt, nhưng muốn biết “khi nào”? Họ không hỏi về ngày tháng cụ thể mà về một dấu hiệu tiên tri khác để đảm bảo với họ rằng Đức Chúa Trời vẫn đang giữ lời hứa của Ngài.

Họ cũng biết rằng họ không hiểu được phần lớn những gì Chúa Jêsus giảng dạy cho đám đông, vì vậy họ thường đến gặp riêng Ngài để được giải thích cặn kẽ hơn (Mác 4:10). Có vẻ như khi Chúa Jêsus giảng dạy bằng các ẩn dụ, mục đích của Ngài là để thúc đẩy các sứ đồ tập sự tìm hiểu sâu hơn, thay vì để dạy cho đám đông: cứ như thể ẩn dụ là một câu đố đòi hỏi lời giải đáp mà chỉ Chúa Jêsus mới có thể đưa ra. Đó là một phương pháp giảng dạy tuyệt vời. Sự học tập tốt nhất dành cho những học viên nào khao khát học hỏi và chỉ lẽ thật mới có thể thoả đáp tâm trí và tấm lòng của họ.

Nhận xét của Chúa Jêsus về đền thờ là lời tiên tri theo cả hai nghĩa; nói trước sự thật ở hiện tại và nói trước sự thật về tương lai. Lời tiên tri của Kinh Thánh không bao giờ có đủ thông tin để chúng ta dự đoán chính xác cách mà Đức Chúa Trời làm một điều gì đó (I Phi-e-rơ 1:10), hay để chúng ta đi trước kế hoạch của Đức Chúa Trời một bước (I Cô-rinh-tô 2:6-10). Nhưng lời tiên tri luôn có đủ thông tin để những ai đang chờ đợi sẽ biết khi nào Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài (Ma-thi-ơ 13:35; Lu-ca 2:25-38). Thách thức của Hội Thánh là trông đợi sự trở lại của Chúa Jêsus (II Ti-mô-thê 4:8) khi tất cả lời hứa của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ được ứng nghiệm (II Cô-rinh-tô 1:20). Khoảng thời gian từ khi kết thúc chức vụ trên đất của Chúa Jêsus cho đến khi Ngài trở lại là một giai đoạn rất quan trọng, chúng ta đang ở trong giai đoạn đó ngay bây giờ! Vì vậy, Chúa Jêsus đã chuẩn bị cho các sứ đồ và cho cả chúng ta (Ma-thi-ơ 24:42-44).

“Điều gì sẽ xảy ra?” là mối bận tâm tự nhiên của con người. Nếu chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra và khi nào xảy ra, chúng ta có thể lập kế hoạch, chuẩn bị, và nhìn chung là kiểm soát cuộc sống của mình. Có nhiều điều để nói về việc sử dụng thời gian khôn ngoan: quản lý tốt thời gian biểu chắc chắn sẽ giúp Cơ Đốc nhân làm việc hiệu quả hơn trong công tác và chức vụ. Nhưng có những điều chúng ta không kiểm soát được. Đức Chúa Trời có quyền giữ bí mật về chúng (Phục truyền Luật lệ Ký 29:29). Chúng ta không thể lên kế hoạch hoặc kiểm soát chúng, chúng ta chỉ cần tin cậy và chờ đợi Lời Ngài đã hứa (Rô-ma 15:4). Khi đó chúng ta sẽ hết lòng thờ phượng Ngài (Khải huyền 19:1-10). Thông điệp cho chúng ta là hãy siêng năng tìm kiếm Chúa (Ê-sai 55:6), hiểu cách sống và làm việc với Ngài khi còn thời gian (Giăng 9:4), và kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của Ngài (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10). Việc chờ đợi sẽ rất khó khăn nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta nắm quyền kiểm soát, nhưng sẽ rất dễ dàng khi chúng ta biết Ngài đang nắm quyền tể trị. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tin cậy Chúa đang làm điều đúng đắn và tốt lành.

Lạy Đức Chúa Cha. Cảm ơn Ngài vì tất cả những điều Ngài giao cho con. Xin Chúa tha lỗi cho con vì con muốn kiểm soát tương lai thay vì tin cậy Ngài. Cảm ơn Ngài vì đã không giao cho con những việc mà chỉ Ngài mới có thể điều khiển, còn con chỉ việc tin cậy Ngài. Xin hãy giúp con tiếp tục tin cậy Ngài, vì những gì Ngài làm luôn đúng. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn