Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gặp Chúa cách cá nhân

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:9-12

“Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài. Vả, đương khi Đức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh.”

Phần Kinh Thánh này trong Phúc Âm Ma-thi-ơ mang ý nghĩa rất riêng đối với tác giả vì nó nói về chính ông. Lời chứng cá nhân của Ma-thi-ơ là một phần quan trọng trong sách Phúc Âm, vì ông đã ăn năn lối sống hư hoại của mình và không hổ thẹn khi mời tất cả các đồng nghiệp cũ đến gặp Chúa Jêsus. Sự ăn năn và lời chứng tràn ngập niềm vui là trọng tâm của sự đáp ứng chân thật với Phúc Âm. Ma-thi-ơ muốn độc giả hiểu rằng theo Chúa Jêsus không phải là một nghi thức tôn giáo mà là toàn tâm biến đổi nếp sống, là điều tốt cho tất cả mọi người.

Vào thời đó, người thu thuế là những người tham nhũng. Họ đòi tiền nhiều hơn những gì người La Mã yêu cầu và giữ phần dư cho riêng mình. Sự thiếu trung thực của họ quá rõ ràng và họ bị dân chúng ghét bỏ. Điều này khiến họ trở thành người không được ưa thích trong xã hội như những người hành nghề mại dâm (“kẻ xấu nết”). Không ai yêu mến họ cả. Nhưng Chúa Jêsus kêu gọi Ma-thi-ơ bỏ lối sống cũ của mình và theo Ngài. Người kế toán gian lận đã bỏ lại sau lưng tất cả của cải kiếm được một cách bất lương và tin rằng Chúa Jêsus sẽ chăm sóc mình.

Nhưng Ma-thi-ơ không bỏ lơ các đồng nghiệp của mình. Chúa Jêsus đã làm ông ấn tượng đến nỗi ông muốn tất cả họ được gặp Chúa. Vì vậy, Ma-thi-ơ đã tổ chức một bữa ăn tối tại nhà của mình và cũng mời một số phụ nữ bị xã hội khinh thường đến. Chúng ta không biết Chúa Jêsus đã nói gì nhưng rõ ràng tội lỗi không khiến Ngài ghê tởm họ. Chúa Jêsus hoàn toàn vui mừng vì họ đã đến dự “bữa tiệc chia tay” của Ma-thi-ơ, và Ngài là khách mời chính. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si không hề đồng tình. Họ nghĩ rằng nếu Chúa Jêsus là một người thầy tốt thì Ngài không nên dính líu đến những người xấu nết. Nhưng Chúa Jêsus nhắc nhở các môn đồ rằng Ngài đến như một vị bác sĩ, không phải để an ủi những người khỏe mạnh nhưng để chữa lành những người bị bệnh về đạo đức.

Phúc Âm đòi hỏi sự đáp ứng. Lời kêu gọi của Chúa Jêsus cần được đáp lại. Trong khi nhiều người thích làm cho Cơ Đốc giáo trở thành một tập hợp các quy tắc hoặc một câu lạc bộ tôn giáo, thì những tín đồ chân chính đang ăn năn về lối sống trước đây của mình và đời sống họ tràn ngập niềm vui khi được Đức Chúa Trời tha thứ và chấp nhận. Niềm vui này được bày tỏ qua việc họ tha thiết mong muốn bạn bè và đồng nghiệp của mình cũng biết Chúa Jêsus. Tự mãn tôn giáo và coi thường tội nhân là điều không nên. Nếu bạn nói rằng bạn tin Chúa, vậy bạn đã bắt đầu “giải quyết” nếp sống tội lỗi cũ của mình chưa? Nếu bạn tuyên bố rằng mình đã được tha thứ, vậy bạn có ao ước tội lỗi của người khác cũng được tha không? Nếu bạn nói bạn biết Chúa, vậy bạn có đang giới thiệu người khác đến với Ngài không?

Kính lạy Chúa Cứu Thế! Cảm ơn Chúa vì đã cứu con, kêu gọi con từ bỏ nếp sống hư hoại để theo Chúa Jêsus. Xin Chúa tha tội cho con vì đôi khi con quay lại với những thói quen xấu ngày xưa và chưa bao giờ thuận phục uy quyền của Ngài cách đúng đắn. Xin giúp con cẩn thận bước theo Chúa Jêsus khi con để cho Chúa Thánh Linh biến đổi con từ bên trong. Xin ban cho con lòng thương cảm sâu sắc đối với bạn bè và đồng nghiệp của con, là những người chưa biết Chúa. Và xin giúp con không cảm thấy xấu hổ về Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn