Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đưa một người bạn đến với Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Mác 2:1-5

“Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.” (BTT)


Có một sự thật kỳ lạ là Đức Chúa Trời ưa thích bày tỏ đặc tính của Ngài trong việc đáp ứng đến đức tin. Mặc dù có nhiều người vẫn bị bối rối trong cách hiểu về đức tin, nhưng thực ra nó lại khá đơn giản. Niềm tin không phải là một cảm giác được tạo ra, mà là bản chất của một mối quan hệ. Sẽ không thể có một tình bạn thực sự nếu như chúng ta không trải lòng ra với nhau. Lòng tin là một quyết định thiết thực để cam kết chính mình với một người khác bởi vì bạn tin rằng họ sẽ không làm bạn thất vọng. Với Chúa cũng như thế. Ngài đã bày tỏ đặc tính của Ngài và chúng ta tin nơi Chúa để thấy rằng: khi chúng ta thờ phượng Ngài, Ngài thỏa đáp nhu cầu của chúng ta.

Khi Chúa Jêsus được mời đến nhà một người nào đó, đoàn dân hiếu kỳ đã tụ tập lại bên trong và xung quanh ngôi nhà để xem Ngài là Người như thế nào. Nhưng có một người không thể đến gần Ngài được. Anh ta đến muộn và bị đau bại, có bốn người bạn đã khiêng anh ta đến. Không ai cho phép họ vào trong để gặp Chúa Jêsus, nên họ đã khiêng bạn mình leo qua các bậc thang ở ngoài để vòng lên mái nhà. Dở mái nhà bên trên ra, họ đã tạo một lỗ trống và hạ người bại xuống trước mặt Chúa. Chính điều này đã nâng đức tin họ lên một lượng khác thường và Chúa Jêsus đã đáp lời bằng cách công bố bản tánh thiên thượng của Ngài đó chính là tha thứ tội lỗi cho con người.

Chúa Jêsus đã nhìn thấy đức tin của ai? Những người bạn của người bại này đã đồng lòng đưa bạn của họ đến với Chúa Jêsus và không sợ gặp trở ngại vì họ tin rằng Chúa Jêsus có thể chữa lành cho bạn mình (Ma-thi-ơ 18:19-20). Người bại cũng có cùng đức tin vì khi Chúa Jêsus xoay về phía anh ta thì tội lỗi của anh ta đã được tha trước khi thân thể được chữa lành. Mặc dù sự chữa lành là dấu hiệu cho thấy uy quyền thiên thượng của Chúa, nhưng sứ mệnh quan trọng của Ngài là giải cứu con người ra khỏi tội lỗi của họ (Ma-thi-ơ 1:21). Đó là trọng tâm của Phúc Âm; và các sứ đồ tập sự cần phải hiểu điều đó ngay từ sớm, nếu không có thể họ sẽ nghĩ rằng nhiệm vụ của họ là những người được trao quyền phép đi chữa bệnh hơn là rao báo về sự cứu rỗi đời đời qua Chúa Jêsus.

Khi bốn người bạn dở bỏ một nửa mái nhà để đưa người bại xuống gặp Chúa Jêsus, họ đã hành động trong đức tin. Họ đã tin vào Chúa Jêsus. Họ tin rằng nếu họ có thể đưa người bại đến với Chúa, Ngài sẽ làm điều còn lại; và thật Chúa Jêsus đã làm điều đó! Ngài không chỉ nhìn thấy một người bị tàn tật về thuộc thể; mà Chúa còn nhìn thấy một người bị bại về thuộc linh đã tin nhận Ngài, và Ngài đã tha thứ tội cho anh ta. Câu chuyện này sẽ khiến chúng ta tự hỏi liệu điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta tin cậy Chúa Jêsus trong mọi hoàn cảnh (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:11). Liệu Ngài có thể thỏa đáp những nhu cầu sâu kín nhất của bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta không? Về mặt lý thuyết, có thể chúng ta tin, nhưng nếu chúng ta không làm điều gì để đưa những người bạn cùng cộng tác đến với Chúa Jêsus, thì đó là loại đức tin gì?

Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng cứu tất cả những ai đến với Ngài. Xin Chúa tha thứ vì con chưa mạnh mẽ chủ động đưa những người bạn của mình đến với Chúa. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin nơi Ngài hầu cho con có lòng tin làm bất cứ điều gì cần thiết để bạn bè của con có thể gặp được Đấng Cứu Rỗi. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn