Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đặt niềm tin của bạn nơi đâu?

Kinh Thánh: Mác 13:1-2

“Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa thầy, hãy xem đá và các nhà nầy là dường nào! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi thấy các nhà lớn nầy ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa: Cả thảy đều đổ xuống.” (BTT)

Chỉ còn vài ngày nữa là Chúa Jêsus sẽ chết trên thập tự giá, Ngài đã dạy cho các sứ đồ tập sự về tương lai. Đó là một bài học quan trọng mà Hội Thánh sẽ cần đến. Trong những ngày bắt bớ đen tối, họ không được chạy đến đền thờ để nương náu, nhưng phải chạy trốn khỏi đó, đến với Chúa, Đấng sẽ đưa họ đến đúng chỗ (Mác 13:14-18). Đền thờ tráng lệ phần lớn được hoàn thành vào năm 4 TC nhưng vẫn đang được xây dựng vào thời Chúa Jêsus, và chỉ được hoàn thành vào năm 64 SC. Đây là một kỳ quan kiến ​​trúc, là niềm tự hào của tất cả người Do Thái (những người đã bỏ tiền ra xây dựng), kể cả Vua Hê-rốt.

Câu chuyện trước đó là sau khi người Ba-by-lôn phá hủy đền thờ của vua Sa-lô-môn vào năm 586 TC, và sự trở về của dân sót sau cuộc lưu đày, Xô-rô-ba-bên bắt đầu xây dựng lại đền thờ vào năm 535 TC. Đền thờ được hoàn thành vào năm 515 TC, dưới sự lãnh đạo của Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 12:47). Tuy nhiên, đền thờ này không phải là bản sao đền thờ của Sa-lô-môn, nó ngắn hơn 27 mét và không đẹp, giống như một pháo đài hơn. Vì vậy, vua Hê-rốt, người muốn tạo thiện cảm với người Do Thái và để lại di sản quyền lực của mình thông qua các công trình xây dựng, nên đã trùng tu và mở rộng đền thờ. Đó là một dự án tái thiết lớn. Trong trường hợp lý tưởng thì những công trình xây dựng dùng cho việc thờ phượng là kết quả của sự hướng dẫn thiên thượng và sự hy sinh cá nhân; còn tệ lắm thì chúng trở thành đối tượng được tôn thờ với nhiều động cơ và tư lợi (Giê-rê-mi 7:11; Ma-thi-ơ 21:13). Đền thờ của Hê-rốt là như vậy.

Chúa Jêsus, Đấng biết trước tương lai, đã nói rằng tất cả những công trình huy hoàng đó sẽ bị đổ xuống. Và đó là những gì đã xảy ra chỉ 6 năm sau khi giàn giáo bị phá huỷ, khi hoàng đế tương lai Titus san bằng Núi Đền và thành phố xung quanh vào năm 70 sau Chúa. Như Chúa Jêsus đã báo trước, thậm chí không còn một hòn đá nào nằm chồng trên một hòn đá khác. Khi đã từ chối Chiên Con sinh tế của Đức Chúa Trời, thì việc dâng những của lễ không còn ý nghĩa gì. Một tôn giáo không tin vào Đấng Christ, trong một đền thờ hướng về Ngài, là điều vô nghĩa (Lu-ca 19:41-44)

Dù kiến ​​trúc có lộng lẫy đến đâu, nếu tòa nhà được xây dựng để thờ phượng Đức Chúa Trời trở thành đối tượng được tôn thờ, thì người ta sẽ không vâng lời Đức Chúa Trời, điều đó dẫn đến sự trừng phạt của Ngài cho các thế hệ tiếp theo (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6). Đức Chúa Trời không hài lòng và tòa nhà không phù hợp với mục đích của Ngài. Giống như bất kỳ người chủ nào sở hữu tài sản dư thừa, Chúa có quyền loại bỏ nó theo ý muốn của Ngài. Những tòa nhà đẹp không có gì sai, nhưng nếu con người thần tượng hóa chúng, thì chúng và những người tôn thờ chúng đáng phải chịu một kết cục khủng khiếp. Hội Thánh thật là những người tôn kính Chúa Jêsus là Đầu (Cô-lô-se 1:18). Những tòa nhà mà họ nhóm họp lại không thể đặc biệt hơn Ngài. Suy nghĩ đó sẽ giúp chúng ta phân biệt giữa công cụ phục vụ (chẳng hạn như các tòa nhà) và sự phục vụ; phân biệt giữa những hòn đá đẹp và một Đấng Cứu Thế tuyệt đẹp. Về khía cạnh cá nhân, nhà thờ không phải là nơi ẩn náu tốt nhất của chúng ta, mà là chính Chúa Jêsus. Ngài không kêu gọi chúng ta đặt đức tin vào Hội Thánh hay kiến trúc của nó mà vào chính Ngài. Tôn giáo có thể làm bạn thất vọng, nhưng Chúa Jêsus đã đến để đem lại hy vọng cho bạn. Hãy để Ngài làm như vậy; và sau đó cầu xin Ngài giúp bạn sử dụng những công cụ mà Ngài ban cho bạn một cách khôn ngoan để làm vinh hiển Ngài.

Lạy Cha là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài đã giúp con thờ phượng và phục vụ Ngài trong Hội Thánh địa phương và tại nơi làm việc. Xin Chúa tha thứ cho con khi con tôn vinh hay thờ phượng cơ cấu tổ chức Hội Thánh hơn là thờ phượng Chúa Jêsus. Xin giúp con nhìn thấy đúng bản chất những tặng phẩm của Ngài, để không bao giờ thờ phượng chúng; và dâng mọi sự vinh hiển cho Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn