Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chất vấn tính hợp lý của câu hỏi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:24-27

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều; nếu trả lời được, thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp-têm của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri. Vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều nầy.” (BTT)

Kẻ thù của Chúa Jêsus thường tìm cách gài bẫy Ngài bằng cách đặt câu hỏi. Vì các nhà lãnh đạo tôn giáo không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào biện minh cho việc xử tử Chúa Jêsus (bởi Ngài không phạm bất kỳ tội nào), nên họ đã cố gắng thử nhiều cách để khiến Ngài tự buộc tội mình. Lần này, họ hỏi Ngài về nguồn gốc quyền phép của Ngài (Ma-thi-ơ 21:23-24). Họ nghĩ nếu Ngài thừa nhận một lần nữa rằng Ngài từ trời mà đến thì họ có thể buộc Ngài tội phạm thượng.

Nhưng thay vì trả lời và rơi vào bẫy của họ, Chúa Jêsus lại hỏi họ một câu hỏi khác. Ngài hỏi về Giăng Báp-tít, người có chức vụ gây tiếng vang với đám đông: Giăng đã xác thực về việc Ngài là ai. Vì bị vua Hê-rốt giết (người trước đó đã bỏ tù Giăng vì dám nói với ông rằng cuộc hôn nhân của vua với vợ của anh trai mình là trái luật của Đức Chúa Trời), nên Giăng giờ đây trở thành nhân vật anh hùng được nhiều người biết đến. Vì vậy, khi đám đông đang lắng nghe cuộc tranh luận, Chúa Jêsus hỏi họ phép báp-têm của Giăng có nguồn gốc từ trời hay từ con người.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo biết rằng bây giờ chính họ mới là người bị mắc bẫy. Nếu họ nói phép báp-têm của Giăng không phải đến từ Đức Chúa Trời, thì đám đông sẽ nổi loạn chống lại họ. Nếu họ đồng ý rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến thế gian thì tại sao họ không ủng hộ chức vụ của Ngài? Bất cứ điều gì họ nói cũng đều chống lại họ, họ sẽ trở nên ngu ngốc và Chúa Jêsus sẽ được xem là khôn ngoan hơn họ. Vì vậy, họ nói rằng họ không biết! Cho nên, Chúa Jêsus cũng từ chối không nói cho họ biết nguồn gốc quyền phép của Ngài. Ngài không bị mắc bẫy.

Bạn không cần phải trả lời mọi câu hỏi mà người khác đặt ra. Thông thường, hỏi một câu hỏi khác là một cách hay để vạch trần động cơ của người kia. Tất nhiên, không dễ dàng nghĩ ra câu hỏi phù hợp ngay lập tức, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta tin cậy Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Chúa Jêsus phán trong Mác 13:11 “Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy.” Chính Chúa, Đấng trả lời những người tố cáo Ngài cách khôn ngoan, sẽ ban cho bạn những lời lẽ thích hợp để trình bày với những người tố cáo bạn. Hãy tin cậy Ngài làm điều đó hôm nay. Và đừng quên dâng lời tạ ơn và vinh quang lên cho Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật và ân điển, cảm tạ Ngài vì Chúa Jêsus luôn có câu trả lời đúng cho mọi câu hỏi và mọi hoàn cảnh. Xin tha thứ cho con khi nghĩ rằng phải nói ra những lời khéo léo để phù hợp với mọi tình huống, mà không để Ngài hành động trong lòng và trên môi miệng con. Xin giúp con tin cậy rằng Đức Thánh Linh sẽ soi dẫn ngay khi con cần, để bảo vệ con khỏi những ác ý và giúp cho Phúc Âm được tấn tới. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn