Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chậm hiểu

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:5-8

“Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao? Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.” (BTT)

Chúa Jêsus đã bị người Pha-ri-si buộc tội vì cho phép các môn đồ của Ngài vi phạm Luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng sự thật không phải vậy. Các môn đồ đã phá vỡ các quy tắc phụ do người Pha-ri-si thêm vào, là những quy tắc không có giá trị và không có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tin rằng họ càng giữ được nhiều luật lệ thì họ càng làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Vì vậy họ đã thêm các điều khoản vào Luật pháp của Đức Chúa Trời, cho đến khi dân chúng không biết được đâu thật sự là luật của Đức Chúa Trời.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tuyên bố họ biết rõ Lời của Đức Chúa Trời nhưng bỏ qua những phần không phù hợp với cách suy nghĩ của họ. Nói cách khác, họ nghĩ rằng họ biết rõ hơn Chúa. Các thầy tế lễ thời Cựu Ước đã chuẩn bị thức ăn để ăn trong ngày Sa-bát và Đức Chúa Trời không nổi giận với họ. Vậy thì tại sao Chúa phải tức giận khi các môn đồ nhổ một vài nhánh lúa mì và chà xát vỏ trấu trên tay trước khi ăn?

Người Pha-ri-si không hiểu rằng Đức Chúa Trời đứng về phía con người chứ không chống lại họ. Họ cũng không hiểu rằng việc tuân thủ luật lệ tôn giáo là xúc phạm đến Đức Chúa Trời nếu họ không thương xót những người thiếu thốn. Vì vậy, Chúa Jêsus tự giới thiệu Ngài là Đấng có quyền giải thích Lời Đức Chúa Trời- thật vậy, bởi vì Ngài là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-3).

Ngày nay, nhiều người đang bày tỏ quan điểm của họ về những gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần trở lại với Chúa Jêsus. Nếu không có sự hướng dẫn ​​của Ngài, chúng ta không thể có được hiểu biết khôn ngoan. Các nhà thần học, nhà triết học, những người tin vào các điều thần bí và những kẻ mê muội đều có thể bày tỏ suy nghĩ của mình trên internet. Câu hỏi quan trọng là “Chúa Jêsus và các Sứ đồ của Ngài đã nói gì?”. Ngài có quyền xác định điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lên án người vô tội là gian ác, nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời qua đôi mắt của Chúa Jêsus, thì chúng ta sẽ nhận định sai và tự kết án chính mình.

Kính lạy Chúa Thánh! Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn đúng và Chúa Jêsus luôn bày tỏ lẽ thật. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã nghĩ ra những điều con cho là đúng, nhưng không đẹp lòng Chúa và không có thẩm quyền của Ngài. Xin Chúa ban cho con niềm khao khát tươi mới để đọc và hiểu Lời Ngài và làm theo những điều Ngài đã truyền cho con trong Kinh Thánh. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn