Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cách Chúa hành động

Kinh Thánh: Lu-ca 1:34-38

“Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.” (BTT)

Ma-ri là một người trẻ đã chấp nhận sứ điệp từ thiên sứ Gáp-ri-ên và xem đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:31-33). Cô chấp nhận rằng con mình sẽ là Đấng Mết-si-a (Lu-ca 1:38). Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng điều đó thật khó tin, nhưng Ma-ri tin (Lu-ca 1:45). Tuy nhiên, đức tin của cô không làm giảm đi sự ham hiểu biết của cô; đức tin thật là như vậy. Cô không nghi ngờ việc Chúa làm, nhưng cô tò mò không biết Chúa sẽ làm điều đó như thế nào, và cô cần đóng vai trò gì.

Ma-ri tin, nhưng liệu việc mang thai khi còn đồng trinh có đúng với khoa học không? Mọi nghiên cứu khoa học phải bắt đầu bằng một tiên đề (một ý tưởng, một khởi điểm) được tin là đúng. Nếu bạn không tin vào tiên đề thì không có cơ sở cho bất kỳ thí nghiệm nào. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời phán, Ngài luôn nói sự thật. Để biết lẽ thật, chúng ta chỉ cần tin Ngài. Khi tin Ngài, chúng ta có thể làm việc cùng Ngài và chứng minh Ngài tuyệt vời như thế nào. Ma-ri muốn biết mình phải làm gì: câu trả lời là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm tất cả những gì cần thiết; và con trẻ là Con Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời thật nhân từ. Ngài chứng minh cho Ma-ri thấy rằng Lời Ngài là quyền năng và sẽ linh nghiệm khi người ta tin. Sự mang thai kỳ diệu của Ê-li-sa-bét son sẻ lúc tuổi già là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời có thể ban sinh linh mới cho bất kỳ người nào Ngài chọn (Lu-ca 1:24-25). Đức Thánh Linh đã khiến lòng Ma-ri yên tịnh để lắng nghe (Thi thiên 131:1-3; Xa-cha-ri 2:13), và lời nhắc nhở về quyền năng của Đức Chúa Trời trên người họ hàng gần là sự khích lệ thuyết phục để cô tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời. Điều Chúa phán luôn diễn ra. Ma-ri tin điều đó. Cô thỏa lòng chấp nhận rằng Chúa sẽ sử dụng cô. Cô vui mừng khi nhận được đặc ân lớn lao là phục vụ Chúa.

Mặc dù trường hợp của Ma-ri là duy nhất, nhưng có một số nguyên tắc quan trọng áp dụng cho tất cả con cái của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, khi Đức Chúa Trời phán qua Lời Ngài, hãy cẩn thận lắng nghe… Ngài đang phán với bạn. Thứ hai, đừng cho rằng Chúa sẽ làm những gì bạn mong đợi… Ngài là Chúa và đang kêu gọi bạn làm những điều Ngài mong đợi. Thứ ba, đừng cho rằng nếu điều Chúa phán có vẻ không khả thi thì điều đó là sai… bởi vì Đức Chúa Trời làm được mọi điều (Lu-ca 18:27). Khi bạn nghe Ngài phán, đừng ngại hỏi xem Ngài muốn bạn làm gì… chắc chắn là trước tiên Ngài sẽ muốn bạn chấp nhận những gì Ngài đã làm, và nếu Ngài muốn bạn chủ động làm điều gì đó, Ngài sẽ bày tỏ điều đó rõ ràng. Điều tuyệt vời là Đức Chúa Trời phán với những người sẵn sàng tin và tiếp nhận Lời Ngài. Nếu họ khiêm nhường và có tấm lòng tôi tớ như Ma-ri, họ sẽ được làm việc cùng Ngài để hưởng phước lành và vinh quang Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng luôn làm thành những điều mà con người không thể làm được. Cảm ơn Ngài về mỗi lần con được nghe Ngài phán qua Lời Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã không lắng nghe nhiều hơn và vì đã nghi ngờ Ngài. Xin giúp con biết cách tiếp nhận ân điển Ngài; và cầu nguyện để biết Ngài muốn con làm việc gì và qua con Ngài muốn thực hiện điều đó như thế nào. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn