Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bạn đã đọc chưa?

Kinh Thánh: Mác 2:25-26

“Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua Đa-vít làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thể nào trong đời A-bia-tha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi?” (BTT)

Khi bạn cảm thấy nghi ngờ về những điều Đức Chúa Trời nghĩ, nói hoặc làm, thì Kinh Thánh là nguồn tham khảo đáng tin cậy nhất. Cách tốt nhất để đối phó với những ý kiến ​​về Đức Chúa Trời là dùng Lời Ngài. Đó là điều Chúa Jêsus đã làm khi những ý kiến sai trật của Sa-tan về Ngài và Đức Chúa Cha (Ma-thi-ơ 4:4,6,7) thách thức Ngài. Chúa Jêsus cũng nói chuyện với các nhà lãnh đạo tôn giáo và các thầy dạy luật theo cách tương tự khi họ buộc tội Ngài không tuân giữ các luật lệ tôn giáo. Ngài đã dẫn họ trở lại với lời Kinh Thánh mà họ cho rằng đã hiểu rõ.

Chúa Jêsus nhắc họ nhớ lại vua Đa-vít, người mà họ tôn kính. 1 Sa-mu-ên 21:1-6 kể câu chuyện về các chiến sĩ đang đói được ban cho bánh dành riêng cho các thầy tế lễ để ăn; vua Đa-vít cho rằng việc làm đó là đúng, nên ông đã đích thân đưa bánh cho đoàn quân đang đói của mình. Chúa Jêsus cũng đồng ý rằng đó là việc nên làm. Mục đích của Đức Chúa Trời khi ban luật pháp là để bảo vệ con người, không phải để họ chết đói. Nhưng thông thường, những người sùng đạo không thể nhìn thấy mục đích của việc trồng cây là để lấy gỗ … và càng bị các luật lệ tôn giáo ám ảnh, họ lại càng mù quáng. Họ không thấy được cách Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho dân Ngài và cách Ngài bảo vệ họ đến nỗi ghen tương (Giô-ên 2:18).

Khi bạn bè đưa ra nhận xét về ​​tôn giáo của bạn – hãy nghe cách nghiêm túc và thành thật nói rằng ý kiến ​​của bạn phải đến từ Kinh Thánh… và thảo luận về những gì Kinh Thánh nói. Bạn sẽ ngạc nhiên vì các đồng nghiệp sẽ tôn trọng những gì bạn nói, khi họ biết những điều đó đến từ đâu (Công Vụ 17:11). Hãy thử mở Kinh Thánh và nói chuyện với họ – thậm chí chỉ cho họ xem những câu Kinh Thánh giúp giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Bạn có thể không thắng cuộc tranh cãi, nhưng sẽ chứng minh bạn tin lời Chúa phán ở mức độ nào.

Nhiều người thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng việc đọc Kinh Thánh là có giá trị. Hoặc họ có thể nhớ một số câu chuyện trong Kinh Thánh và cho rằng mình hiểu ý nghĩa của những câu chuyện đó. Nhưng bạn có thể bắt đầu bằng cách đọc Kinh Thánh với họ, và giúp đỡ họ hiểu lời Kinh Thánh (Word @ Work có thể là một nguồn hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về Chúa Jêsus). Đừng tranh cãi, nhưng hãy đọc Kinh Thánh với họ và trả lời các câu hỏi của họ cách tốt nhất có thể. 2 Ti-mô-thê 2: 24-26 chép: “Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.” Đây có thể là lần đầu tiên bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn nghĩ đến việc đọc Kinh Thánh. Nhưng khi họ lấy hết can đảm để tự đọc Kinh Thánh, Chúa cũng sẽ phán cùng họ.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về Kinh Thánh. Xin tha thứ cho con vì đã xấu hổ về Lời Ngài; thậm chí còn sợ người khác thấy con mở Kinh Thánh. Hôm nay, xin giúp con can đảm trả lời các câu hỏi của người khác bằng chính lời Kinh Thánh hơn là theo ý riêng, và mời một người bạn cùng đọc Kinh Thánh với con. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn