Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bạn có gì để Chúa sử dụng?

Kinh Thánh: Mác 6:38-44

“Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục. Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi; người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả, số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người.” (BTT)

Năm ngàn gia đình đã tụ họp để nghe Chúa Jêsus giảng dạy, và đến chiều tối thì họ đã đói. Đó là một nơi hoang vu và vắng vẻ, không có thị trấn nào gần đó để các môn đồ có thể mua đồ tiếp tế. Vì vậy, Chúa Jêsus đã sai họ đi để xem dân chúng đem theo bao nhiêu lương thực. Câu trả lời là số lương thực đó không đủ để cung cấp thức ăn cho đoàn dân đông thế kia! Giăng cho chúng ta biết rằng nguồn cung cấp duy nhất là bữa trưa ngoài trời của một cậu bé (Giăng 6:9), là bữa ăn mà cậu sẵn sàng dâng cho Chúa Jêsus. Ấy là một phần ăn ít ỏi đến đáng thương, nhưng đó là cách Chúa thường làm. Thật vậy, nếu chúng ta có thể làm mọi thứ bằng nguồn lực của chính mình, chúng ta sẽ không cần đến Ngài… hoặc tệ hơn nữa… chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cũng giỏi như Ngài.

Rõ ràng là các môn đồ không ấn tượng với khả năng có thể xảy ra đó (Giăng 6:9). Tuy nhiên, họ đã thể hiện một ít đức tin nơi Chúa Jêsus bằng cách ngoan ngoãn hướng dẫn đám đông trật tự ngồi xuống thành từng nhóm, mặc dù họ không biết Ngài sắp làm gì. Nhưng đó là bản chất của đức tin; chúng ta hành động bằng cách vâng lời Đức Chúa Trời, và sau đó Ngài sẽ hành động bằng quyền năng tối thượng. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Năm ngàn người đàn ông (cộng với phụ nữ và trẻ em) không chỉ có thực phẩm để ăn (Mác 6:44) mà họ còn hoàn toàn no nê (Mác 6:42). Và các môn đồ chăm chỉ đã có cả một giỏ thức ăn thừa cho riêng mình!

Bài học Chúa Jêsus dạy cho các sứ đồ tập sự của Ngài là gì? Đó là quy mô của nước Đức Chúa Trời không liên quan đến mức độ đóng góp nhỏ bé của chúng ta vào sự phục vụ của Ngài dưới bất kỳ hình thức nào. Đôi khi chúng ta không thể đóng góp được gì, và Chúa làm tất cả (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:14-18). Nhưng thường thì Ngài sẽ sử dụng một điều gì đó hoặc một người nào đó có sẵn (I Các vua 17:4,9). Ê-sai sẵn lòng làm tôi tớ của Đức Chúa Trời (Ê-sai 6:8); bà góa dâng số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình (Mác 12:41-44); Ba-na-ba bán ruộng của mình và quyên góp tiền để hỗ trợ chức vụ (Công vụ 4:37); người Cô-rinh-tô dâng một khoản từ tiền kiếm được hằng tuần của họ (I Cô-rinh-tô 16:2). Vì sự thương khó của một Người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, đã đem lại sự cứu chuộc cho tất cả những ai tin cậy nơi Ngài (Rô-ma 5:15); nên công sức và sự khó nhọc của một số sứ đồ đã thành lập Hội Thánh (Cô-lô-se 1:24), và Hội Thánh cũng tiếp tục phát triển khi những con người mới và nguồn lực mới được nhân lên nhờ Chúa, Đấng vẫn đang xây dựng Hội Thánh của Ngài (Ma-thi-ơ 16:18).

Khi Đức Chúa Trời muốn chứng tỏ quyền năng của Ngài, không có điều gì mà Ngài không làm được (Giê-rê-mi 32:27)! Vậy tại sao chúng ta lại giới hạn Ngài? Có những lúc khả năng lý luận và kinh nghiệm dày dặn của chúng ta không phải là điều mà Chúa đang tìm kiếm. Khi Ngài muốn chúng ta học những bài học về đức tin, Ngài kêu gọi chúng ta bước ra khỏi những gì chúng ta có thể kiểm soát. Bằng cách đó, chúng ta nhận ra mình nhỏ bé biết bao, và Ngài vĩ đại như thế nào. Sau đó, Ngài hành động cách quyền năng để tôn vinh chính Ngài (và khuấy động sự ngợi khen của chúng ta) để đức tin chúng ta có thể tăng trưởng trong khi Ngài phát triển Hội Thánh của Ngài. Vậy, Chúa muốn sử dụng điều gì mà bạn có: tiền bạc, tài sản, kỹ năng, thì giờ? Cho dù điều đó có vẻ nhỏ bé như thế nào đối với người khác, nhưng nếu nó có ý nghĩa đối với bạn, thì Chúa có thể nhân mức độ hữu dụng của nó lên. Có lẽ Ngài đang nói với bạn điều đó vào lúc này… đừng sợ rằng bạn không thể hiểu được mọi thứ, vì Ngài hiểu!

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài hiểu mọi sự và có tất cả quyền năng và thẩm quyền để làm bất cứ điều gì tốt nhất. Xin tha lỗi cho con vì đã giữ lại những điều tốt nhất của con trong sự phục vụ Ngài vì nghi ngờ, sợ hãi, hoặc hoàn toàn là vì ích kỷ. Xin giúp con tin cậy Ngài trước hoàn cảnh của con hôm nay và tìm cách vâng lời Ngài để sự vinh hiển của Ngài tỏa sáng. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn