Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài ca của sự cứu chuộc

Kinh Thánh: Ê-sai 12:1-6

1 Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa; vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên ủi tôi. 2 Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. 3 Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu; 4 và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng! 5 Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết! 6 Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa ngươi.

Câu gốc: “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái” (Ê-sai 11:1)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Chúa muốn chúng ta cảm tạ Ngài vì điều gì?

-Chúng ta có biết Chúa đã làm gì cho mình?

-Chúa kêu gọi những dân cư của Si-ôn phải làm gì?

-Chúng ta có đang làm theo điều Chúa yêu cầu?

Trong Ê-sai chương 11, Tiên tri Ê-sai đã trình bày lời tiên tri về Vương quốc của Đấng Mê-si-a. Ông trình bày về “Nguồn gốc của Đấng Mê-si-a”, “Tính chất và sự cai trị của Đấng Mê-si-a”, “Những điều Đấng Mê-si-a sẽ làm cho thần dân của mình”. Ê-sai chương 12 là bài ca của những người đã ở trong sự cứu chuộc của Chúa, nội dung của bài ca này gồm ba phần. Thứ nhất, nhận biết giá trị của sự cứu chuộc (câu 1), chúng ta vốn ở dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã “xoay đi nơi khác” để không nhìn vào tội lỗi của chúng ta, Ngài cho chúng ta một cơ hội để được thay đổi. Thứ hai, nhận biết những đặc quyền của sự cứu chuộc (câu 2-3), ở trong sự cứu chuộc chúng ta luôn vững tin và không sợ hãi vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mạnh sức, là Đấng giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ luôn vui thỏa, hạnh phúc trong sự cứu chuộc của Chúa. Thứ ba, trách nhiệm của những người đã nhận lãnh sự cứu chuộc (câu 4-6), trách nhiệm đó là hãy làm cho Danh Chúa được biết đến trong các dân tộc, vì Danh của Ngài là đáng được tôn cao, chúng ta được kêu gọi phải chúc tụng Chúa và cho thế gian biết về sự oai nghi của Ngài. Chúa kêu gọi những ai là dân cư của Si-ôn hãy la lớn tiếng trong niềm vui vì đã được ở trong sự cứu chuộc của Ngài.Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay dường như vẫn chưa nhận thức được giá trị của sự cứu chuộc. Hãy nhớ rằng chúng ta vốn ở trong tội lỗi và ở dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng đến thế gian này tìm và cứu chúng ta, hãy luôn hát lên bài ca như Tiên tri Ê-sai đã hát khi xưa trong Ê-sai 12:1a BTTHĐ: “Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa…” trong suốt cuộc đời của con. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm nay, nếu chúng ta vẫn đang có sự chán chường, thất vọng, nếu chúng ta không thỏa lòng về những gì mình đang có, hãy nhìn vào Hài Nhi Giê-xu đang nằm trong chuồng chiên máng cỏ, đó là món quà giá trị nhất mà Đức Chúa Trời đã dành tặng cho chúng ta. Chúng ta không chỉ hát những bài Thánh ca Giáng Sinh bằng môi miệng nhưng cũng hát bằng cả đời sống của chúng ta để bày tỏ cho những người xung quanh mình về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài đã Giáng Sinh đem đến sự cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Đây là đặc ân và cũng là trách nhiệm của những cư dân của Si-ôn, của mỗi chúng ta ngày nay.Bạn có đang hát bài ca cảm tạ Chúa vì đã được cứu? Nội dung bài ca của bạn là gì? Bài ca đó có làm cho người ta biết thêm về Chúa không?Lạy Cứu Chúa Giê-xu, con cảm tạ Ngài vì đã đến thế gian này để tìm và cứu con, xin cho con cứ luôn vui thỏa trong Ngài và hết lòng rao ra Danh Chúa cho những người xung quanh con được biết đến.● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 17:34 – 18:18—Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn