Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ai có quyền lực?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:29

“Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.” (BTT)

Điều Chúa Jêsus nói nghe khá kỳ lạ. Có phải Ngài muốn bảo người ta đột nhập vào nhà người khác để cướp của cách hung bạo không? Dĩ nhiên là không! Chúa Jêsus đang dùng hình ảnh minh họa để cho thấy quyền lực của Sa-tan không thể bị đánh bại nếu nó không bị chế ngự bởi một người mạnh hơn nó. Chúa Jêsus muốn nói rằng Sa-tan rất mạnh và nó nghĩ nó đang sở hữu một ngôi nhà lớn (thế gian); nhưng nó không có toàn quyền trong ngôi nhà đó.

Chúa Jêsus đến thế gian để cất bỏ quyền lực Sa-tan và giải thoát những ai đang bị giam cầm trong “nhà” của nó. “Của cải” trong câu Kinh Thánh thật sự là những người đang bị Sa-tan điều khiển. Chúa Jêsus nói rằng chỉ Ngài mới có quyền lực đối phó với Sa-tan để trả tự do cho những người bị giam cầm (Lu 4:18-21). Đó là mục đích của Ngài (IGi 3:8) ngày xưa và ngày nay.

Sau khi nhận phép báp-tem, Đức Thánh Linh đưa Chúa Jêsus vào đồng vắng để đương đầu với Sa-tan. Chúa Jêsus đã chiến thắng trong cuộc thi sức mạnh … tựa như kiểu chủ nhà đưa cho người thuê nhà bất hợp pháp một thông báo hợp pháp để nó chuyển đi. Khi Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, mọi hy vọng của Sa-tan đều tan biến. Sa-tan biết Chúa Jêsus sẽ sớm chấm dứt triều đại kinh hoàng của nó và vì thế nó càng làm nhiều điều xấu xa như con ong bắp cày giận hoảng (Khải 12:12).

Quyền lực của Sa-tan là có thật. Đặc biệt là khả năng gieo rắc những lời nói dối đầy cám dỗ vào tấm lòng của chúng ta. Ngay cả khi mọi người không nhận ra điều đó, thì họ đều mắc bẫy của nó cho đến khi được Chúa Jêsus Christ giải thoát cho. Khi chúng ta tin Phúc Âm, xưng tội mình và tiếp nhận Đấng Christ vào lòng bằng đức tin (Ê-phê-sô 3:17), thì lúc đó Sa-tan không có quyền giam giữ chúng ta được nữa. Khi chúng ta kêu cầu cùng Chúa, Ngài sẽ hành động trong chúng ta, giúp chúng ta kháng cự cám dỗ. Ngài cũng muốn chúng ta đồng công với Ngài rao truyền tin tức tốt lành về Chúa Jêsus để nhiều người khác cũng được tự do sống đời sống mới dưới uy quyền của Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con cảm ơn Chúa vì triều đại kinh khủng của Sa-tan trên thế giới nầy bị giới hạn và Chúa Jêsus được ban cho thẩm quyền rất cao trọng. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con chấp nhận lời nói dối của Sa-tan và hợp tác với nó thay vì phải khước từ chúng và hợp tác với Chúa Jêsus. Xin giúp con nhận biết rằng Chúa Jêsus đã cứu con thoát khỏi ách nô lệ của Sa-tan, và giúp con đồng công với Chúa rao báo tin tức tốt lành cho bè bạn và đồng nghiệp của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn