LỜI NGỎ

            Bất cứ ai cũng có tham vọng muốn làm việc quan trọng và có giá trị nhất. Điều chi còn lại lâu dài ấy là điều có giá trị. Là cơ đốc nhân chúng ta biết rõ mục đích Chúa Giê-xu đến trần gian này – “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Luca 19:10. Mỗi khi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của mình trên đất, Chúa cho chúng ta còn sống động để làm gì? Chắc chắn bạn và tôi đồng ý là trong khi sống đời này chúng ta phải tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Mục đích của đời tôi là giúp đỡ người khác tìm thấy mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên vũ trụ và con người cách trật tự khôn ngoan, mà theo đức tin của tôi chỉ có được qua sự tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu” – trích lời của mục sư tiến sĩ Billy Graham (1918-2018).

             Càng trải nghiệm tình yêu và sự chăm sóc của Chúa trên đời sống tâm linh bao nhiêu, chúng ta càng khát khao bày tỏ LẼ THẬT của Chúa cho tha nhân bấy nhiêu. Hội thánh không những là nơi để thờ phượng, ca ngợi ơn cứu rỗi và tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời, mà còn là nơi mỗi cơ đốc nhân phải bày tỏ sự sống đã được tái sinh với nhau và thu hút tội nhân đến với Chúa. Một cơ đốc nhân chia sẻ rằng: Tôi thật sự yêu mến nhà của Chúa tại Hội thánh tin lành Sài Gòn, là nơi mà tôi bắt đầu học biết để tin nhận Chúa Giê-xu và bước đi trong niềm vui không thể tả hết được.

Vậy nên, một trong những việc có giá trị và ý nghĩa trong công tác gây dựng và phát triển Hội thánh thích hiệp nhất là thực hiện ngay hôm nay:

LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI GIẢNG TIN LÀNH

            Đức Chúa Trời phán rằng Ngài “muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (I Timôthê 2:4). Nhưng còn một điều chắc chắn nếu chúng ta muốn thấy công tác truyền giảng có kết quả, đó là chúng ta phải nắm chặt lấy bản chất của Phúc Âm, “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16)

Hôm nay là cơ hội để mỗi cơ đốc nhân tái khẳng định sự ưu tiên cho công tác truyền bá Phúc Âm. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể nhìn thấy tha nhân như cách Đức Chúa Trời nhìn thấy. Việc yêu thương mà chúng ta có thể làm cho tha nhân là đem họ đến với Cứu Chúa Giê-xu, Đấng duy nhất là đường đi, chân lý và sự sống” (Giăng 14: 6). Thêm lòng nương cậy quyền năng của sự cầu nguyện và Đức Thánh Linh.

Cuối cùng, hãy tái khẳng định tận dụng mọi phương tiện Đức Chúa Trời ban cho để công bố Phúc Âm tùy theo hoàn cảnh của mình. Kinh Thánh ghi lại: “Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Giê-xu, tức là Đấng Christ” (Công Vụ 5: 42).

Hãy tiến bước vào mùa gặt với lòng dạn dĩ và biết ơn vì biết rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, mạnh mẽ rao giảng Tin lành cho tội nhân!

Ban mai hăng hái lên đường, ta đem gieo giống thiên thượng

Luôn ban trưa, trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương

Rồi trông cho lúa chín vàng, vui đem lưỡi hái lên đàng

Gặt rồi bao bó lúa kia, vui mừng gánh ngay về.

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng

Lòng từ nay khoan khoái thay, Bó lúa đem về đây

Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng

Hè cùng nhau gánh lúa vô đem nộp hết trong kho.

 

Tạ ơn Chúa! Chúng tôi là những tội nhân được Chúa cứu chuộc bằng huyết vô giá. Rồi Chúa cho cơ hội làm con cái Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hơn thế nữa, chúa cho chúng tôi sẳn lòng bước vào công trường thuộc linh này với ước mong xin Chúa cứu lấy linh hồn đồng bào, người thân và dân tộn Việt nam.

Vì vậy xin Chúa đặt trong lòng mỗi người được Chúa cứu một tình yêu thương những linh hồn chưa được cứu, để chúng tôi:

  • Mặc lấy quyền năng Đức Thánh Linh
  • Bước đi bằng đức tin trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh
  • Gieo Tin Lành trong nước mắt bằng lời cầu xin Chúa cứu tội nhân.

Muốn thật hết lòng!