Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình Bồi linh – huấn luyện Chấp sự – Nhân sự năm 2024

Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Quản nhiệm HT cầu nguyện và tuyên bố khai mạc chương trình
Hội Thánh hát tôn vinh Chúa
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I, HTTL.VN giảng dạy Lời Chúa
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Tổng TQ. TLH, HTTL.VN rao giảng Lời Chúa
Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh – Phụ tá Quản nhiệm giảng dạy Lời Chúa
Hội Thánh cầu nguyện cho bài học đã nhận được
Chấp sự Lê Minh Quân hướng dẫn chương trình
Thông công, trò chuyện trong lúc giải lao
Làm bài kiểm tra cuối chương trình

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn