Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình bồi linh – Ban Thanh niên

Mỗi chúng ta được Chúa tạo dựng nên một cách đặc biệt, có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau.

• Làm sao để khám phá bản thân mình, biết cách phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm để trở nên những công cụ ích lợi trong tay Chúa?
• Làm sao để thấu hiểu, cảm thông và yêu thương người khác khi họ chẳng giống mình?

Với mong muốn mỗi chúng ta đều sẽ tìm được câu trả lời dựa trên nền tảng Thánh Kinh, Ban Thanh niên tổ chức các buổi bồi linh với các thông tin sau:

 • Chủ đề: CHÚNG TA ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG “CHẤT LIỆU” GÌ?
 • Câu gốc: I Cô-rinh-tô 12:25.
 • Thời gian:
  • Ngày 31/08/2022: 18:30 – 21:00
  • Ngày 01/09/2022: 18:30 – 21:00
  • Ngày 02/09/2022: 6:30 – 12:30
 • Diễn giả: Ông Bà Mục sư Nhiệm chức Võ Nhân Từ.
 • Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn – cổng 161 Đề Thám, Quận 1 – Phòng Ban Thanh niên (lầu 2).

Thân mời các bạn trong Ban Thanh niên và quý tín hữu từ 19-30 tuổi có lòng ham thích học Lời Chúa cùng tham dự chương trình bồi linh này. Ước ao qua các buổi học, mỗi một bạn trẻ sẽ nhận biết giá trị của bản thân trước mặt Chúa. Học yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh đúng cách: khích lệ, giúp đỡ nhau để ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

Ban Thanh niên HTTL. Sài Gòn.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn