Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

26 Tân tín hữu nhận Thánh lễ Báp-têm

Trong chương trình thờ phượng Chúa – sáng Chúa Nhật 16/10/2022, HTTL. Sài Gòn đã thi hành lễ Báp-têm cho 26 tân tín hữu (bao gồm 9 tân tín hữu từ HTTL. Bình Dương).

Thực hiện Đại Mạng Lệnh của Cứu Chúa Jêsus, Ban Truyền giảng vẫn duy trì công tác truyền giảng hàng tháng dầu có những khó khăn và ảnh hưởng nhất định sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Đức Chúa Trời kêu gọi, tìm gặp và cứu chúng ta, và ban cho chúng ta một mục đích sống mới, một ý nghĩa sống đích thực – đó là rao giảng Tin Lành để cứu người. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban ơn và ở cùng Ban Truyền giảng – “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm Báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20 – TTHĐ).
Do vậy, toàn Ban Truyền giảng không những nỗ lực chia sẻ Phúc Âm mà còn chuyên tâm chăm sóc những tân tín hữu để họ biết nhiều hơn về tình yêu và ân điển của Ngài, giữ đức tin nơi Chúa.

Lễ Báp-têm được thực hiện trong danh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Qua Thánh lễ này, từng tân tín hữu đã cam kết từ bỏ đời sống cũ, sống đời sống mới với Chúa, bước đi trong mối thông công với Hội Thánh. Các tân tín hữu bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa qua bài “Tín Điều Các Sứ Đồ”, thoả vui khi hiệp lòng cùng Hội Thánh dâng lên Chúa kính yêu bài “Cầu Nguyện Chung”. Sau đó, Mục sư Nhiệm chức Hồ Hoàng Ân tiến hành nghi thức Báp-têm cho từng tân tín hữu với sự chứng kiến của các tín hữu trong Hội Thánh.

Giờ thờ phượng Chúa của Hội Thánh được kết thúc sau phần chúc phước của Mục sư Nhiệm chức Hồ Hoàng Ân. Ngoài ra, các chấp sự và đại diện các Ban hát lễ tiếp tục gặp gỡ thân mật và kết nối với quý tân tín hữu để giúp họ sớm hòa nhập vào cộng đồng dân Chúa.

Ai nấy ra về thỏa lòng vì Chúa cứu thêm người vào trong Hội Thánh.

Một vài hình ảnh trong lễ Báp-têm

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn