1. Lịch Sử Hình Thành

Ban Thiếu niên được thành lập từ những ngày đầu thành lập Hội Thánh. Với nhiều sự khó́ khăn, thiếu thốn và hạn chế nhưng cảm tạ ơn quan phòng của Chúa, Ngài đã dự bị, tiếp trợ và gìn giữ để Ban Thiếu niên Hội Thánh Sài Gòn được ổn định, duy trì và phát triển cho đến ngay hôm nay. Đời sống thuộc linh các thế hệ thiếu niên của Hội Thánh Chúa được bồi dưỡng liên tục và không ngừng lớn lên trong Chúa, phòng nhó́m của Ban Thiếu niên được trang bị ngày càng tốt đẹp và đầy đủ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất trong việc thờ phượng Chúa, họ̣c Lời Chúa và các sinh hoạt thông công, tập hát hàng tuần.

2. Chủ đề và câu gốc:

 • Chủ đề: Chúa của em
 • Câu gốc: Châm Ngôn 9:10

3. Lịch sinh hoạt hằng tuần:

 • Chúa nhật: 7:30 Học Trường Chúa Nhật với Hội Thánh
  • 8:30 Thờ phượng Chúa với Hội Thánh
  • 14:30 Thờ phượng Chúa, tập hát của Ban Thiếu Niên
 • Thứ năm 18:30 Thăm viếng
 • Thứ bảy 19:30 Học Kinh Thánh

4. Các hoạt động của ban:

 • Ban Hướng dẫn chịu trách nhiệm chính gồm có́: 01 đặc trách và 05 anh chị hướng dẫn, nhằm giúp đỡ, hướng dẫn các em trong việc tập tành thờ phượng Chúa, họ̣c Lời Chúa, thăm viếng chăm só́c, tĩnh nguyện, tập hát, lên kế hoạch chuẩn bị các chương trình thông công, sinh hoạt, trại hè.
 • Ban điều hành Thiếu Niên gồm bảy thành viên với các chức danh: Trưởng ban, Phó ban, Thư ký, Thủ quỹ và 03 Ủy viên.
 • Trong các chương trình đặc biệt hàng năm như Thánh Kinh Hè hoặc Trại Hè, Ban Hướng dẫn còn mời thêm sự cộng tác giúp đỡ của một số anh chị em Ban Thanh niên và các cô chú, ông bà trong Hội Thánh có tâm tình và yêu quý các em thiếu niên.
 • Ngoài các chương trình thờ phượng Chúa định kỳ, Ban Thiếu Niên có tổ chức các chương trình đặc biệt khác trong năm như: Trại hè, Truyền giảng, Họp bạn, Lễ Cảm tạ Chúa, Du lịch dã ngoại.