Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ban Ấu Nhi

Ban Ấu nhi gồm 2 khối: khối lớp lớn từ 3 đến 6 tuổi; khối lớp nhỏ dưới 3 tuổi. Khối lớp lớn: Ban Hướng dẫn Ấu Nhi rất chú trọng…

Read more

Ban Thiếu Nhi

Sinh hoạt ban ngành: Vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng và cuối tháng, các em sẽ có chương trình sinh hoạt gồm các hoạt động như: Sinh hoạt trò chơi,…

Read more

Ban Thiếu Niên

Lịch sử hình thành: Ban Thiếu niên được thành lập từ những ngày đầu thành lập Hội Thánh. Với nhiều sự khó́ khăn, thiếu thốn và hạn chế nhưng cảm…

Read more

Ban Thanh Niên

Lịch sử hình thành: Ban Thanh niên Hội Thánh Tin Lành Chi hội Sài Gòn đã được hình thành từ những năm đầu mới thành lập Hội Thánh; nhưng Ban…

Read more

Ban Tráng Niên

Lịch sử hình thành: Với nhu cầu được cùng nhau sinh hoạt, gây dựng đức tin, kết tình thân trong Chúa có cùng độ tuổi từ 41 đến 50, và…

Read more

Ban Trung Niên

Lịch sử hình thành: Để đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa và thông công với nhau trong tinh thần Cơ Đốc của các tín hữu trong độ tuổi từ…

Read more

Ban Lão Niên

Lịch sử hình thành: Ban Lão Niên Hội Thánh Tin Lành chi hội Sài Gòn được hình thành vào cuối thập niên 70 – khi tôi tớ Chúa là cố…

Read more

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn