CHỦ ĐỀ: CHỨNG CỚ CHÚA PHỤC SINH

Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh-thánh. I Cô-rinh-tô 15:4